PROJEKT  

Med föreningens nätverk kommer samarbete med olika organisationer och föreningar utvecklas. 
Beskrivning och information om projekt kommer kontinuerligt uppdateras här.

BOSS (Building a Network to Boost Social Secure Europe)

The BOSS project aims are to establish a cooperation network of partner organizations at the European level in order to promote social inclusion and to build the capacity of this cooperation network’s member organizations’ employees (project managers, experts, board members and other volunteers) by providing non-formal adult education. 10 countries are involved in creating BOSS Network the coordinator- EAPN-Latvia, Cyprus, Italy, France, Sweden, Norway, Poland, Denmark, Romania, and Estonia. 
http://www.eapn.lv/erasmus_plus/

Project Duration:  September 2020 – July 2022

BOSS (Building a Network to Boost Social Secure Europe)

BOSS-projektet syftar till att skapa ett samarbetsnätverk av partnerorganisationer på europeisk nivå för att främja social integration och att bygga upp kapaciteten i detta samarbetsnätverk av medlemsorganisationernas anställda (projektledare, experter, styrelseledamöter och andra volontärer) genom att tillhandahålla icke-formell vuxenutbildning. Tio länder är involverade i att skapa BOSS-nätverket och koordinator är - EAPN-Lettland, Cypern, Italien, Frankrike, Sverige, Norge, Polen, Danmark, Rumänien och Estland. 

Digit@l Literacy Portal

Aim of our Project is to create an e-learning platform to provide individuals, who take part in every field of life like social, business and communication such opportunities to access correct and reliable information, analyse, question, evaluate and obtain information and documents and to teach them methods and techniques of digital literacy skills as a requirement of their personal responsibilities.

The target groups of the project are institutions working in the field of information technologies, teachers, academic staff, personnel working in the institutions and organizations, individuals with disabilities, university students, families and the public.

Project Duration:  2020-11-01 - 2022-10-31

Project partners:

Coordinator: Turkey, Bilecik Valiligi

Turkey, Greece, Spain, Sweden, United Kingdom, Croatia


Digit@l Literacy Portal

Syftet med vårt projekt är att skapa en e-lärande plattform för att ge individer som deltar i alla livets områden som sociala, affärs- och kommunikationsmöjligheter att få tillgång till korrekt och tillförlitlig information, analysera, ifrågasätta, utvärdera och få information och dokument och lära dem metoder och tekniker för digital kompetens som ett krav av deras personliga ansvar.

BoConTeam4EU

Boosting Contemporary Teaching Methods for Europe

The purpose of the project is to promote adult education instructors and stakeholders in adult education who are constantly fighting to overcome the difference between generations when it comes to digital skills.

The project will develop several attractive solutions to promote increased interest through a system based on knowledge acquisition rather than learning. This will be done in a modern and innovative way by using modern technology that includes more critical thinking and understanding of the absorption of information and utilizing the technology available.

We will have activities where our institutions and organizations related to adult education and can share the educational methods and tools, they use to find the differences and the benefits that can integrate each.

By enabling the exchange of experiences in other countries within the EU, cooperation between countries and institutions is promoted, and the competence of participating staff is improved.

Coordinator: Germany

Partners: Turkey, Sweden, Romania