B-Creative Förening 

Föreningen som strävar efter ett rikare liv och kunskapshöjande aktiviteter genom samarbete, projekt, workshops, events. 
Våra event och aktiviteter 
Europeiska projekt 
Nyheter och nyhetsbrev 

B-Creative Förening 

B-Creative föreningen har innovativa medlemmar som utvecklar projekt , kurser, events och workshops.