B-Creative Förening 

Be-Creative är en kulturell förening som utvecklar workshops, kurser, event och projekt.
Föreningen har ett stort nätverk i Sverige och i Europa med utbildningsorganisationer och föreningar.


Styrelsen 

Ingmarie Rohdin 

Manager  
Har erfarenheter från Grundtvig, Leonardo, Erasmus + och Nord- och Interreg-projekt. Arbetat i europeiska projekt sedan 2007, som fokuserar på livslångt lärande, social utslagning, jämställdhetsintegrering, funktionshinder,  pedagogiska aspekter inom IKT/ODL, aspekter inom yrkesutbildning för vuxna och missgynnade grupper
Cristina Boldrini Tisci 

Lärare - Ansvarig för marknadsföring och nätverksbyggande 

Har 25 års erfarenhet av entreprenörskompetens, lärare i Italienska och reseplanerare. Erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av studie- och kulturevenemang i samarbete med grupper, kommuner och föreningar, information och framställning av informationsmaterial.

Åsa Olsson 

Researcher/Admin

Erfarenhet från utbildning för funktionshindrade, ansvar för hantverkskurser, projektledare för serviceutbildningsprogram för personer med speciella behov. Arbetat i europeiska projekt som fokuserar på livslångt lärande, social utslagning, jämställdhetsintegrering, funktionshinder.

Volontärer

Anki Bagan 

IngaLill Rohdin 

Tord Hansson